Saturday, 21 November 2015

佛经与生活 (1)
名句精选

勝利生憎怨,敗者住苦惱。
勝敗兩俱捨,和靜住安樂。
                          ~~法句經201
生活底蕴

現代人大概都覺得世界到處都充滿競爭,學習要競爭,升學要競爭,職場要競爭,連人生過程似乎都只是不斷的競爭。

但佛陀說,爭執、競爭、戰鬥,做這些事情的人不會因此而感到快樂,感到輕鬆,或者感覺幸福。

只要競爭就會有輸贏,勝利者招來的是對方的怨恨,落敗者也為壓力筋疲力盡多有煩惱。因此,內心堅強具備正念的人,不會在意勝負,不會因為「我贏了!」產生睥睨一切的優越感,也不會因為挫敗就失意頹唐。

人的生命意義並不建立在與別人或外境的競爭,懂得不競爭,才能夠過著悠然自樂的生活。                                                                                                           
: 喜煜