Saturday, 29 November 2014

跳脱轮回识因果

昔時,佛在舍衛國為天人說法。當時舍衛城中有一位婆羅門長者,雖財富無量,卻不好布施,慳貪不捨。每到用餐時間,必令僕人緊閉大門,不讓外人妄自闖入。因此,托缽行化的沙門、梵志,都無法向這位長者乞食。

一日,長者想吃美食,吩咐妻子趕緊做飯。長者妻特別殺了一隻肥雞加菜,並以薑片、胡椒調味烹煮。一家人坐下來吃飯時,夫妻倆不斷地夾雞肉給他們最疼愛的兒子吃。

佛知長者有宿世福報,且度化的因緣已然成熟,便化作一位沙門,出現在長者家的餐桌旁,並告訴他們:「您只要布施一點點,即可獲得大福。」長者抬頭見到沙門,非常生氣地罵道:「你身為修行人卻沒有羞恥心,你難道看不出我們正在吃飯,為什麼這麼唐突地出現在我家呢?」沙門回答:「你這麼愚癡且不知慚愧,我這個乞士又為何要慚愧呢?」長者大為驚訝:「我和家人一起愉快地用餐,有什麼好慚愧的呢?」沙門回答:「你殺父親,又娶母親,並供養怨家,卻不知羞愧,怎麼反道乞士為何不羞愧!」沙門即說偈言:

  「所生枝不絕,但用食貪欲,
   養怨益丘塚,愚人常汲汲。
   雖獄有鈎鍱,慧人不謂牢,
   愚見妻子飾,染著愛甚牢。
   慧說愛為獄,深固難得出,
   是故當斷棄,不親欲為安。」

長者聽了偈子後,驚恐地問:「沙門,你為何說出此話呢?」沙門回答:「桌上的雞是你先世的父親,他因為過去慳貪,所以常投生雞中被你食用。你過去曾為一商人,乘船入海時常常流墮到羅剎國中,被羅剎所食。羅剎在五百世壽盡後,投生為你的兒子,因為你尚有餘罪,所以今生作為兒子來害你。你現在的妻子是過去生的母親,因為對你有堅深的恩愛,所以今世來作你的妻子。你殺父親、養怨家,還以母為妻,實是愚癡不識宿命。凡夫眾生在五道輪迴無有窮盡,誰能知道自己周旋五道無有出期呢?只有修道之人才能見到其中因果,愚者了無所知,豈能不羞愧呢?」 長者聽了沙門所說,身毛竪立,悲傷驚怖。佛即現威神,令其識知宿命。長者見佛,即識宿命,馬上懺悔謝佛。佛為長者傳授五戒,並開示法要,長者即得須陀洹果。
典故摘自:《法句譬喻經‧卷四

省思


《大寶積經》云:「生死不斷絕,貪欲嗜味故,養怨入丘塚,唐受諸辛苦。」若不斷愛欲、執著,就如同養了怨家,只會沉淪於六道輪迴,生死不休。

人身難得,佛法難聞。今生能得人身,又能聽聞正法,是最殊勝難遭遇的因緣。了達此理進一步把握因緣,依著佛陀的教法在覺察、覺照中,落實反省檢討斷惡修善,漏盡貪、瞋、癡等煩惱,必能解脫輪迴之苦,得大自在。


文章来源 : 中台世界